Liên kết website
Giá vàng 9999
Nguồn: vnexpress.net
Tỉ giá ngoại tệ
Nguồn: vnexpress.net
Thời tiết
SUPPORT ONLINE
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

4832469

Khách online

30

Báo cáo sản xuất kinh doanh tháng 07-08-09/2016 10/10/16, 8:12 am
Báo cáo sản xuất kinh doanh tháng 07/2016
http://doruco.com.vn/data/upload_file/File/2016/BC%20SX-KD%20thang%207.2016.pdf

Báo cáo sản xuất kinh doanh tháng 08/2016
http://doruco.com.vn/data/upload_file/File/2016/BC%20SX-KD%20THANG%208.2016.pdf

Báo cáo Sản xuất kinh doanh tháng 09/2016
http://doruco.com.vn/data/upload_file/File/2016/BC%20T9.2016.pdf
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] Next »
Báo cáo tiến độ sản xuất năm 2016 (đến tháng 04) (27/05/16)
Báo cáo tiến độ sản xuất năm 2015 (đến tháng 12) (11/01/16)
Thông báo: về việc tổ chức hội thi thợ giỏi thu hoach mủ cấp công ty năm 2014 (21/10/14)
Báo cáo tiến độ sản xuất hàng tháng năm 2014 (đến tháng 12) (12/01/15)
Quyết định bổ nhiệm cán bộ (25/12/13)
Thông báo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 (05/08/13)
Thông báo: ký hợp đồng kiểm toán tài chính năm 2013 (05/08/13)
Quyết định v/v nghỉ hưu cho đồng chí Ngô Trường Kỳ (25/07/13)
Báo cáo tiến độ sản xuất hàng tháng năm 2013 (đến tháng 12) (08/01/14)
Thông báo về Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp Công ty năm 2012 (22/09/12)
THÀNH VIÊN
 
 
Video
QUẢNG CÁO
chứng khoán
Thành tích
Sản xuất