Thứ sáu, 20/05/2022
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

9358993

Khách online

41

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Cty CP cao su Đồng Phú (24/11/21)
Nghị quyết HĐQT, DPR tạm ứng 15% cổ tức năm 2021 (24/11/21)
NQ HĐQT thông qua kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện năm (17/11/21)
Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% cổ phiếu DPR (07/09/21)
Nghị quyết HĐQT thông qua PA phát hành CP để hoán đổi CP DPD (31/8/21)
Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2021_DPR (29/07/21)
Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (22/07/21)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (22/07/21)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt (14/07/21)
Nghị quyết HĐQT v/v chia cổ tức 15% của năm 2020 bằng tiền mặt (13/07/21)
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất
diet moi chuyen nghiep
diet moi az
diet moi tai tphcm