Liên kết website
Giá vàng 9999
Nguồn: vnexpress.net
Tỉ giá ngoại tệ
Nguồn: vnexpress.net
Thời tiết
SUPPORT ONLINE
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

5471563

Khách online

78

Báo cáo tiến độ sản xuất hàng tháng năm 2014 (đến tháng 12) 12/01/15, 3:17 am

Chỉ tiêu báo cáo tháng 12/2014

(kể từ ngày 31/01/2014 đến ngày 31/12/2014)

(Ban hành kèm theo quyết định số: 691/QĐ-CSVN ngày 15/12/2011)

« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Thông báo: ký hợp đồng kiểm toán tài chính năm 2013 (05/08/13)
Quyết định v/v nghỉ hưu cho đồng chí Ngô Trường Kỳ (25/07/13)
Báo cáo tiến độ sản xuất hàng tháng năm 2013 (đến tháng 12) (08/01/14)
Thông báo về Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp Công ty năm 2012 (22/09/12)
Báo cáo tiến độ sản xuất hàng tháng năm 2012 (đến tháng 12) (10/04/13)
Báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh 12 tháng năm 2011 (từng tháng) (10/08/12)
Diện tích vườn cây kinh doanh năm 2011 (10/08/12)
Kết quả hội thi tay nghề thu hoạch mủ giỏi cấp Công ty (21/11/11)
Công ty Tổ chức hội thi thợ giỏi khai thác mủ năm 2010 cấp (21/11/11)
Báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh 12 tháng năm 2010 (từng tháng) (07/01/11)
THÀNH VIÊN
 
 
Video
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất