Liên kết website
Giá vàng 9999
Nguồn: vnexpress.net
Tỉ giá ngoại tệ
Nguồn: vnexpress.net
Thời tiết
SUPPORT ONLINE
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

5126178

Khách online

77

Kế hoach sản xuất kinh doanh năm 2010 16/04/10, 8:44 am
Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 chủ yếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:
Báo cáo Tiến độ sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
Tính đến hết tháng 11 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 14.827 tấn, đạt 90% kế hoạch, Chế biến 16.450 tấn , Đạt doanh thu 573 tỷ (trong đó thu từ mủ cao su: 531 tỷ, Lợi nhuận đạt 188 tỷ đồng.
Báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2009 09/08/11, 4:29 pm

Tính đến hết tháng 10 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 12.653 tấn, đạt 77% kế hoạch, Chế biến 14.080, Đạt doanh thu 455 tỷ, Lợi nhuận đạt 139 tỷ đồng, chiếm 148% kế hoạch.

 

Báo cáo Tiến độ sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
Tính đến hết tháng 9 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 10.725 tấn, đạt 65% kế hoạch, Chế biến 12.113 tấn, Đạt doanh thu 372 tỷ, chiếm 82% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 118 tỷ đồng, chiếm 125% kế hoạch.
Báo cáo Tiến độ sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
Tính đến hết tháng 8 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 79.104  tấn, đạt 55% kế hoạch, Chế biến 10.275 tấn, Đạt doanh thu 293 tỷ, chiếm 65% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 95,6 tỷ đồng, chiếm 106% kế hoạch.
Báo cáo tiến độ sản xuất 7 tháng năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
 
Tính đến hết tháng 7 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 7.160  tấn, đạt 43% kế hoạch, Chế biến 8.113 tấn, Đạt doanh thu 231 tỷ, chiếm 51% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 72,6 tỷ đồng.

Báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
Tính đến hết tháng 6 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 5.300  tấn, đạt 32% kế hoạch, Chế biến 6.186 tấn, Đạt doanh thu 173 tỷ, chiếm 38% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 48,4 tỷ đồng.
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] Next »
THÀNH VIÊN
 
 
Video
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất