Liên kết website
Giá vàng 9999
Nguồn: vnexpress.net
Tỉ giá ngoại tệ
Nguồn: vnexpress.net
Thời tiết
SUPPORT ONLINE
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

4832461

Khách online

24

Báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2009 09/08/11, 4:29 pm

Tính đến hết tháng 10 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 12.653 tấn, đạt 77% kế hoạch, Chế biến 14.080, Đạt doanh thu 455 tỷ, Lợi nhuận đạt 139 tỷ đồng, chiếm 148% kế hoạch.

 

Báo cáo Tiến độ sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
Tính đến hết tháng 9 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 10.725 tấn, đạt 65% kế hoạch, Chế biến 12.113 tấn, Đạt doanh thu 372 tỷ, chiếm 82% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 118 tỷ đồng, chiếm 125% kế hoạch.
Báo cáo Tiến độ sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
Tính đến hết tháng 8 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 79.104  tấn, đạt 55% kế hoạch, Chế biến 10.275 tấn, Đạt doanh thu 293 tỷ, chiếm 65% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 95,6 tỷ đồng, chiếm 106% kế hoạch.
Báo cáo tiến độ sản xuất 7 tháng năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
 
Tính đến hết tháng 7 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 7.160  tấn, đạt 43% kế hoạch, Chế biến 8.113 tấn, Đạt doanh thu 231 tỷ, chiếm 51% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 72,6 tỷ đồng.

Báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
Tính đến hết tháng 6 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 5.300  tấn, đạt 32% kế hoạch, Chế biến 6.186 tấn, Đạt doanh thu 173 tỷ, chiếm 38% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 48,4 tỷ đồng.
Báo cáo tiến độ SXKD tháng 05/2009 09/08/11, 4:29 pm

Tính đến hết tháng 5 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 3.480 tấn, đạt 21% kế hoạch, Chế biến 4.329 tấn, Đạt doanh thu 130 tỷ, chiếm 28,8% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 37 tỷ.

Giá cao su xuất khẩu tăng mạnh so với đầu năm 15/04/09, 4:47 pm
Hiện giá cao su xuất khẩu đã vọt lên 1.400- 1.500 USD/tấn, tăng từ 100 đến 150 USD/tấn so với đầu năm 2009.
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] Next »
THÀNH VIÊN
 
 
Video
QUẢNG CÁO
chứng khoán
Thành tích
Sản xuất