Liên kết website
Giá vàng 9999
Nguồn: vnexpress.net
Tỉ giá ngoại tệ
Nguồn: vnexpress.net
Thời tiết
SUPPORT ONLINE
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

5294174

Khách online

16

Báo cáo Tiến độ sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
Tính đến hết tháng 8 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 79.104  tấn, đạt 55% kế hoạch, Chế biến 10.275 tấn, Đạt doanh thu 293 tỷ, chiếm 65% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 95,6 tỷ đồng, chiếm 106% kế hoạch.
Báo cáo tiến độ sản xuất 7 tháng năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
 
Tính đến hết tháng 7 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 7.160  tấn, đạt 43% kế hoạch, Chế biến 8.113 tấn, Đạt doanh thu 231 tỷ, chiếm 51% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 72,6 tỷ đồng.

Báo cáo tiến độ 6 tháng đầu năm 2009 09/08/11, 4:29 pm
Tính đến hết tháng 6 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 5.300  tấn, đạt 32% kế hoạch, Chế biến 6.186 tấn, Đạt doanh thu 173 tỷ, chiếm 38% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 48,4 tỷ đồng.
Báo cáo tiến độ SXKD tháng 05/2009 09/08/11, 4:29 pm

Tính đến hết tháng 5 năm 2009, Cty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã khai thác được 3.480 tấn, đạt 21% kế hoạch, Chế biến 4.329 tấn, Đạt doanh thu 130 tỷ, chiếm 28,8% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 37 tỷ.

Giá cao su xuất khẩu tăng mạnh so với đầu năm 15/04/09, 4:47 pm
Hiện giá cao su xuất khẩu đã vọt lên 1.400- 1.500 USD/tấn, tăng từ 100 đến 150 USD/tấn so với đầu năm 2009.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 08/04/09, 5:38 pm

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 chủ yếu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:
Định hướng đầu tư của tập đoàn cao su giai đoạn 2010-2015 08/04/09, 4:37 pm

5 ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2015
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
THÀNH VIÊN
 
 
Video
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất