Thứ sáu, 08/12/2023
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

11656484

Khách online

25

 
CHỦNG LOẠI SVR 20, SVR 10 (MỦ TẠP)
 
 
 
Tên chỉ tiêu

Kết quả kiểm nghiệm

Tiêu chuẩn (TCVN)

SVR 10

SVR 20

Số hiệu

SVR 10

SVR 20

1

Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên ray 45mm, % m/m, không lớn hơn

0.039
0.041
6089:2004

0.08 max

0.16 max

2

Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn

0.325
0.343
6087:2004

0.60 max

0.80 max

3

Hàm lượng chất bẩn bay hơi, % m/m, không lớn hơn

0.25
0.25
6088:2004

0.80 max

0.80 max

4

Hàm lượng Nitơ ,% m/m, không lớn hơn

0.27
0.27
6091:2004

0.60 max

0.60 max

5

Độ dẽo đầu (PO), không nhỏ hơn.

38
39
6092-2:2004

30 min

30 min

6

Chỉ số duy trì độ dẽo (PRI), không nhỏ hơn

75
72
6092-1:2004

50 min

40 min

« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] Next »
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất