Thứ sáu, 19/07/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12893302

Khách online

83

Trang chủ / Công nghệ / Đặc tính kỹ thuật
 
CHỦNG LOẠI SVR CV60, SVR CV50 (MỦ CV)
 
TT
Tên chỉ tiêu

Kết quả kiểm nghiệm

Tiêu chuẩn (TCVN)

SVR CV60

SVR CV50

Số hiệu

SVR CV60

SVR CV50

1

Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên ray 45mm, % m/m, không lớn hơn

0.015
 
6089:2004

0.02 max

0.02 max

2

Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn

0.146
 
6087:2004

0.4 max

0.4 max

3

Hàm lượng chất bẩn bay hơi, % m/m, không lớn hơn

0.22
 
6088:2004

0.8 max

0.8 max

4

Hàm lượng Nitơ ,% m/m, không lớn hơn

0.38
 
6091:2004

0.6 max

0.6 max

5

Chỉ số duy trì độ dẽo (PRI), không nhỏ hơn

72
 
6092-1:2004

60 min

60 min

6

Độ nhớt Mooney ML (1’+4’) 100oC

56 ¸ 62

 
 

60 ± 5

50 ± 5

 
Pages: [01] [02] [03] [04] Next »
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất