Chủ nhật, 05/12/2021
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

8616055

Khách online

51

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Báo cáo Tài chính
Báo Cáo Tài Chính Riêng Năm 2016 Đã Kiểm Toán
Bao Cao Tai Chinh Rieng Nam 2016 Đa Kiem Toan
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3-2021
Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Quý 3 -2021
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021_DPR (đã được soát xét)
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã soát xét 2021. DPR
BCTC HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2021_DPR
BCTC Tổng hợp Quý II năm 2021_DPR
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1-2021. DPR
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.Đã soát xét.DPR
BCTC TỔNG HỢP NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN .DPR
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.DPR
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 3 -2020
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2020
BCTC HOP NHAT GIUA NIEN DO NAM 2020. CTY CP CAO SU DONG PHU
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2020_DPR (đã soát xét)
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2-2020.
BCTC TỔNG HỢP QUÝ 2- 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I -2020
Gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020 của DPR
BCTC Tổng Hợp Quý 1- 2020
Báo cao tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019
BCTC Tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán
Báo Cáo Tài chính hợp nhất năm 2019
BC TC TỔNG HỢP NĂM 2019
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III năm 2019
Báo Cáo Tài Chính Quý III năm 2019
Báo Cáo TC Hợp Nhất 6 Tháng Năm 2019. Đã Kiểm Toán
BAO CAO TAI CHINH RIENG 30/6/2019 DA KIEM TOAN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2- 2019
Báo Cáo Tài Chính Quý II năm 2019
Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I năm 2019
Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2019
Gia hạn nộp báo cáo tài chính 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2018
BCTC RIÊNG NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN
Báo Cáo Tài chính hợp nhất năm 2018
Báo Cáo Tài Chính Năm 2018
Báo cáo tài chính quý III-2018
Bao Cao tai chinh quy III-2018
BCTC HỢP NHẤT 30.06.2018 ĐÃ SOÁT XÉT
Báo cáo tài chính riêng tại ngày 30/06/2018 đã kiểm toán
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2- 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 2 -2018
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 1- 2018
Báo cáo tài chính quý I-2018
Gia hạn nộp báo cáo tài chính 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2017
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017
Báo Cáo Tài chính hợp nhất năm 2017
Báo Cáo Tài Chính Riêng Năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III-2017
Báo cáo tài chính quy 3 - 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 30.06.2017
Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 30.06.2017
Báo Cáo Tài chính hợp nhất Quy II
Báo cáo tài chính quý II năm 2017
BCTC Hợp nhất Quý I - 2017
Báo cáo tài chính quý I-2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính Công ty CP cao su Đồng Phú 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016
Báo cáo tài chính riêng 9 tháng 2016
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA SOAT XET 30-6-2016
Báo Cáo Tài Chính Riêng Đã Soát Xét 30-06-2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 2 Năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2016
Báo cáo tài chính 2015 phát hành lại
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I
Báo Cáo tài chính Quý I
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Báo cáo Tài Chính năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 06 tháng năm 2015
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Tháng 6 Năm 2015
Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2015
Báo cáo tài chính riêng quý 2 - 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I
Bao cao thuong nien 2014
Báo cáo tài chính quý I - 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 (Đã kiểm toán)
Báo cáo Tài Chính riêng(đã kiểm toán) năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014
Báo cáo Tài Chính Năm 2014
Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Hợp Nhất 2014
Báo cáo tài chính quý 3
Bao Cao Soat Xet Hop Nhat 6 thang dau nam 2014
Báo cáo tài chính quý II và hợp nhất quy II 2014
Báo cáo tài chính hợpnhất quý I/2014
Báo cáo tài chính quý I -2014
Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo kiểm toán 2013
Báo cáo tài chính năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2013
Báo Cáo Tài chính quý 3 -2013
Báo Cáo Tài chính Quý 02 năm 2013
Báo cáo tài chính quý I năm 2013
Báo cáo Tài chính năm 2012
Báo cáo tài chính Quý III năm 2012
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất
diet moi chuyen nghiep
diet moi az
diet moi tai tphcm