Thứ tư, 28/10/2020
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

6981100

Khách online

110

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
NQ HĐQT kỳ họp ngày 14.9.2018
NQ HĐQT ky hop ngay 14.9.2018
DPR đã bán (thoái vốn) toàn bộ (322.000 cổ phần) tại HIZ vào ngày 15/10/2020
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020_DPR
"Thông báo v/v cấp "bản sao" sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông
Nghị quyết HĐQT số 97/NQ-HĐQTCSĐP ngày 27 tháng 7 năm 2020
Công bố ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của DPR
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR
Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐTN năm 2020_DPR
Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 13_5_2020 DPR
Thông báo hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 03/4/2020
Báo cáo thường niên năm 2019 DPR
CV Sở KHDT chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020 sang trước ngày 30.6.2020
Nghị quyết _DPR dời ngày đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐTN năm 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 11.3.2020
Báo cáo tình hình quản trị DPR năm 2019
Thông báo 1464 TB/CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
NGHỊ QUYẾT SỐ 151 KỲ HỌP NGÀY 03/12/2019
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP NGÀY 08/11/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP 27/8/2019
Báo cáo quản tri 6 tháng năm 2019
Biên bản ĐHĐCĐ Năm 2019
Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2019
Cử lại người Công bố thông tin của Công ty
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2019
NQ HĐQT kỳ họp ngày 11/4/2019
CB đường link BC thường niên 2018
Thông báo mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên 2019
NQ HĐQT Vv Chốt DS cổ đông dự họp và ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2019
Thông báo nghỉ hưu của ông Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám Đốc
137/NQ-HĐQTCSĐP
TB Chốt DSCĐ Tạm ứng Cổ tức năm 2018.
NQ HĐQT kỳ họp ngày 13.11.2018
TB Chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 3 năm 2017
CV đính chính TB chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 2 năm 2017
Báo cáo quản tri 6 tháng năm 2018
TB Chốt DSCĐ chia cổ tức đợt 2 năm 2017
CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty
NQ HĐQT kỳ họp ngày 28.6.2018
Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
CBTT Thay đổi người đại diện phần vốn TĐ Tại Cty CPCS Đồng Phú
TB hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018
CV Sở KHDT chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018 sang ngày 21.6.2018
NQ HĐQT v.v dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2018
NQ HĐQT v.v thay đổi NDBQ tại ĐHĐCĐ 2018
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
CV Sở KHĐT chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018
NQ HĐQT kỳ họp lần I.2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Thông báo Số 236 Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh
TB Chốt DSCD dự họp DHDCD 2018
TB Chốt Danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2017
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 2.11.2017
NQ HĐQT giải thể Cty gỗ Đồng Phú & thành lập cty chế biến gỗ mới
TB về ngày đăng ký cuối cùng và XN DS người SHCK chia cổ tức đợt 3.2016
Thông báo nghỉ hưu của ông Phạm Văn Luyện Phó Tổng Giám Đốc
NQ HDQT ngày 15 tháng 8 năm 2017
Báo cáo quản tri 6 tháng năm 2017
CBTT về đơn vị kiểm toán năm 2017
NQHDQT cử NDDV tại Cty CPCS Dak Nong & Cty CPCS Ky thuat DP
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2016
NQ HDQT Về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2016
Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đồng Năm 2017
Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017
Nghị Quyết HĐQT Kỳ Họp Lần I Năm 2017
Thông Báo Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Báo cáo tình hình quản trị (năm 2016) có danh sách kèm theo
CBTT Về việc bổ nhiệm TGĐ Cty CPCS Đồng Phú
CBTT VV Chốt Danh sách Cổ đông tạm ứng Cổ tức Đợt 1.2016
Nghị Quyết HĐQT Lần 4 Năm 2016
Nghị Quyết HĐQT về công tác cán bộ
Thông báo chốt danh sach chia cổ tức đợt 3-2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 3 năm 2015
Nghị Quyết HĐQT Lần 3 Năm 2016
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị 6 Tháng 2016
Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2015
V/v: gia hạn nộp BCTC hằng quý
Nghị Quyết HĐQT Lần 2 Năm 2016
Nghị Quyết và Biên bản ĐHCĐ Năm 2016
CB thông tin v/v điều chỉnh KH phân phối LN 2015 và 2016 trình DHDCDTN 2016
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2016
CBTT Điều Chỉnh KH Phân Phối Lợi nhuận năm 2015 và 2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Nghị Quyết HĐQT lần 1 2016
Báo Cáo Tình Hình Quản trị Năm 2015
Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần IV năm 2015
Nghị quyết và BB kiểm phiếu của HĐQT vv tạm ứng cổ tức năm 2015
Nghị Quyết HĐQT lần 3 2015
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2015
THÀNH VIÊN
 
 
Video
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất
diet moi chuyen nghiep
diet moi az
diet moi tai tphcm