Thứ bảy, 22/06/2024
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

12624009

Khách online

69

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Phụ luc đính kèm bản cáo bạch (31/01/23)
Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN chấp thuận (31/01/23)
GIẤY CHỨNG NHẬN đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi (31/01/23)
TB phát hành cổ phiếu để hoán đổi sáp nhập cổ phiếu DPR (31/01/23)
BC tình hình quản trị năm 2022_DPR (30/01/23)
Danh sách cổ đông nhà nước, Cổ đông chiến lược và cổ đông lớn DPR kỳ chốt 30.11.2022 (08/12/22)
CBTT bất thường NQ số 150 về hủy NQ số 145 và không thực hiện TB 173 (02/12/22)
NQ HĐQT số 150 v/v hủy thực hiện NQ số 145 và không thực hiện TB số 173 (02/12/22)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt (01/12/22)
NQ của HĐQT về tạm ứng 20% cổ tức năm 2022_DPR (30/11/22)
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất