Chủ nhật, 04/12/2022
Tiếng việtTiếng anh
Hoạt động
Sản phẩm
Thống kê

Lược truy cập

10373836

Khách online

27

Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Thông tin Cổ đông
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
DPR đã bán (thoái vốn) toàn bộ (322.000 cổ phần) tại HIZ vào ngày 15/10/2020 (19/10/20)
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020_DPR (30/07/20)
"Thông báo v/v cấp "bản sao" sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông (27/07/20)
Nghị quyết HĐQT số 97/NQ-HĐQTCSĐP ngày 27 tháng 7 năm 2020 (27/07/20)
Công bố ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của DPR (01/07/20)
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR (19/06/20)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR (19/06/20)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR (08/06/20)
Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020_DPR (08/06/20)
TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (21/05/20)
THÀNH VIÊN
 
 
QUẢNG CÁO
Thành tích
Sản xuất